Trang chủ game võ hiệp

võ kiếm truyền kỳ
võ kiếm truyền kỳ
võ kiếm truyền kỳ
võ kiếm truyền kỳ
võ kiếm truyền kỳ
Nạp Nguyên Bảo Lĩnh Siêu Cấp Bảo Thạch
Trong thời gian sự kiện, nạp NB tại mức nào, quý bằng hữu có thể lĩnh thưởng mức đó tại Sự Kiện Online-> Nạp NB Lĩnh Bảo Thạch
Nạp Nguyên Bảo Lĩnh Siêu Cấp Bảo Thạch
Trong thời gian sự kiện, nạp NB tại mức nào, quý bằng hữu có thể lĩnh thưởng mức đó tại Sự Kiện Online-> Nạp NB Lĩnh Bảo Thạch
Tân Phiên Bản Phân Thân Chi Thuật
Trong lần bảo trì định kỳ 09:00 Ngày 16/10 Võ Kiếm xin update phiên bản Phân Thân Chi Thuật với 2 tính năng mới mẻ hoàn toàn, đảm bảo quý bằng hữu chưa từng thấy ở một game nào khác