Trang chủ game võ hiệp

võ kiếm truyền kỳ
võ kiếm truyền kỳ
võ kiếm truyền kỳ
võ kiếm truyền kỳ
Khuyến Mại Lớn Nạp Nguyên Bảo
Sau khi nạp tiền đến mức tương ứng, quý bằng hữu có thể lĩnh thưởng tại Sự Kiện Online-> Khuyến Mại Nạp NB
Khuyến Mại Lớn Nạp Nguyên Bảo
Sau khi nạp tiền đến mức tương ứng, quý bằng hữu có thể lĩnh thưởng tại Sự Kiện Online-> Khuyến Mại Nạp NB
Tân Phiên Bản Phân Thân Chi Thuật
Trong lần bảo trì định kỳ 09:00 Ngày 16/10 Võ Kiếm xin update phiên bản Phân Thân Chi Thuật với 2 tính năng mới mẻ hoàn toàn, đảm bảo quý bằng hữu chưa từng thấy ở một game nào khác